Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2019

cel
19:09
8049 f0d9 500
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viairmelin irmelin
cel
19:08
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viadivi divi
cel
19:05
5825 6e35 500
Reposted fromikhakima ikhakima viacieniolubek cieniolubek

October 06 2019

cel
15:47
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viafuckofcourse fuckofcourse
cel
15:47
2567 7806

October 01 2019

cel
12:09
Reposted fromshakeme shakeme viaOnlyGreen OnlyGreen
cel
12:08
cel
12:08
6369 9881 500
Reposted frominto-black into-black viatobecontinued tobecontinued
cel
12:07
7027 985e
Reposted fromLane Lane viaLuukka Luukka
cel
12:06
5134 5af6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapoppyseed poppyseed
cel
12:05
1287 bf24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianattsu nattsu
cel
12:04
6229 0d34 500
Reposted fromambiente ambiente vianattsu nattsu
cel
12:01
3401 e5b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze
cel
12:00
3466 1e59 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viacylonapplepie cylonapplepie
cel
11:58
6092 41de
Reposted fromursa-major ursa-major viaolewka olewka
cel
11:58
6363 bbc9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudelubie rudelubie
cel
11:57
6287 b33a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaidosk8 idosk8
cel
11:57
6290 e073 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaidosk8 idosk8

September 30 2019

cel
05:58
6302 e97c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
cel
05:46
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...