Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

cel
20:31
6100 40f2
Reposted fromteijakool teijakool viaLuukka Luukka
20:31
2681 54e9 500
Reposted fromidiod idiod viaLuukka Luukka
cel
20:30
7842 d521 500
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
cel
20:30
8795 32a9 500
Reposted fromstroschek stroschek viatishka tishka

August 07 2018

cel
09:47
5416 28fd
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viaAnnju Annju

August 05 2018

cel
18:10
6082 1337
Reposted fromzciach zciach viadzisniezasne dzisniezasne
cel
17:33
5763 3372 500
Reposted from2017 2017 viajointskurwysyn jointskurwysyn
cel
06:35
3573 e34d 500
Reposted frompiehus piehus
cel
06:31
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viaSkydelan Skydelan

August 02 2018

cel
13:26
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromadriannak adriannak viatouchthesky touchthesky
13:26
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viamrs-cosmos mrs-cosmos
cel
11:07

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viasentymentalna sentymentalna

August 01 2018

cel
15:41
8553 437d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaMagoryan Magoryan
cel
15:35
8766 11bb 500
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus

July 30 2018

cel
19:17
5515 81c5 500
Reposted fromZircon Zircon viasstefania sstefania
cel
12:18
8464 1896

July 29 2018

cel
20:24
8229 8883
Reposted fromsosna sosna viamajkey majkey

July 27 2018

cel
20:24
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
cel
20:24
cel
14:49
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeeth beeth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl