Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

cel
15:12
1923 bfa9 500
cel
15:12
1922 edf5 500
cel
15:11
1786 86fd 500
cel
12:49
1188 5463 500

September 23 2017

cel
15:45
 - Musisz iść sam - mówi chłopczyk.
- Znowu mnie zostawiasz samego - odpowiadam.
- Znowu? Nikt nigdy nie zostawił cię samego - odpowiada - Byłeś sam od początku.
— Żulczyk
cel
15:04
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viaciarka ciarka
cel
15:03

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialukan lukan
cel
15:03
0728 17c8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka
cel
15:03
9084 9622 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka

September 21 2017

cel
17:53
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą moc.
— Haruki Murakami
Reposted fromskynetpizza skynetpizza viaiblameyou iblameyou
cel
17:53
cel
17:51
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viaPrzygnebiona Przygnebiona
cel
17:51
To przestępstwo, że nigdy nie pocałowano Cię tak, jak na to zasługujesz.
— Leisa Rayven
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPrzygnebiona Przygnebiona
cel
17:39
7779 ac24 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
17:38
cel
17:38
6503 5ccc 500
Reposted frompiehus piehus viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
cel
17:36
8960 ae87
17:36
2674 6ffa
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaSkydelan Skydelan

September 19 2017

cel
14:42
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
14:35
2220 304c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl