Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

cel
19:58
2652 d426
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viayourhabit yourhabit
cel
19:58
0442 abd0
Reposted fromursa-major ursa-major viaimpressive impressive
cel
19:54
3093 b1bd 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viamaybeyou maybeyou

October 10 2018

cel
14:30
M: A co chcesz ze mną spędzić sylwestra? A: Kobieto ja chce spędzić z Tobą całe życie.
— ❤️
cel
14:23
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyrlane satyrlane

October 09 2018

cel
12:05
9261 2c45 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viacieniolubek cieniolubek
cel
12:04
8765 d2ae 500

October 08 2018

cel
10:07
9357 42de 500
Reposted fromgrobson grobson viabanshe banshe

October 03 2018

cel
14:10
5947 a44b 500

October 02 2018

cel
09:06
5014 3763 500
09:02
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viawarkocz warkocz
cel
09:02
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viawarkocz warkocz
09:00
9600 3066 500

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianitrovent nitrovent
cel
08:59
cel
08:55
1651 f3fa 500
Reposted fromseaweed seaweed viatobecontinued tobecontinued
cel
08:55
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viatobecontinued tobecontinued
08:54
cel
08:54
8561 cabc
cel
08:53
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
cel
08:52
5011 7cca 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl