Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

cel
19:02
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
19:01
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viaidosk8 idosk8
cel
18:42
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viamrs-cosmos mrs-cosmos
cel
18:42
3316 e244 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viamrs-cosmos mrs-cosmos
cel
18:41
9042 623c
Reposted fromSanthe Santhe viarabarbarowy rabarbarowy
cel
18:39
cel
18:37
7059 6a42
Reposted from4777727772 4777727772 viafoodforsoul foodforsoul
cel
18:37
9970 eaac
Reposted fromprzemykaz przemykaz viajanealicejones janealicejones
cel
18:36
7918 a2c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
cel
18:36
4402 e72a
Reposted frompiehus piehus
cel
18:35

awwww-cute: This happy baby alpaca I met

Reposted frommr-absentia mr-absentia viafoodforsoul foodforsoul
cel
18:34
7700 88d4 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
cel
18:34
cel
18:33
0079 e0ee
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
cel
12:58
2125 5c8c 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaidosk8 idosk8
cel
12:56
2554 932b 500
Reposted frompierdolony pierdolony viairbjarbirb irbjarbirb

June 13 2018

cel
20:07
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianecropixie necropixie
cel
19:03
Naszą miłością nie zbawimy całego świata. Ale naprawimy mój. Później twój. Powolutku. I w końcu nasz.
Wspólny.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairbjarbirb irbjarbirb
cel
18:56
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
cel
14:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl