Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

cel
08:46
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaanncey anncey
cel
08:40
Reposted frombluuu bluuu
08:40
3091 44d7 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viadygoty dygoty
08:38
8381 e2e8 500

theocseason4:

i’m keanu reeves running off with this camera he stole from a paparazzi

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viatishka tishka
cel
08:37
cel
08:33
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viatishka tishka
08:31
6171 90d9
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viatishka tishka
cel
08:29
2756 c901 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
cel
08:23
7367 3fc0

July 14 2017

cel
08:53
tumblr_orhm6mn9s81s5qhggo10_r2_500 tumblr_orhm6mn9s81s5qhggo3_500 tumblr_orhm6mn9s81s5qhggo2_500 tumblr_orhm6mn9s81s5qhggo1_500 tumblr_orhm6mn9s81s5qhggo5_500 tumblr_orhm6mn9s81s5qhggo4_500 tumblr_orhm6mn9s81s5qhggo9_500 tumblr_orhm6mn9s81s5qhggo7_500 tumblr_orhm6mn9s81s5qhggo6_500 tumblr_orhm6mn9s81s5qhggo8_500

archatlas [via booklover]: Located in the Yintai Center of Chengdu, this bookstore designed by X+Living embodies the cultural charm of this populous city in Western China. The streets of Chengdu have become a unique landscape, with its cultural atmosphere and remarkable leisure, running through every person’s life, and properly showing its elegance.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viavolldost volldost
cel
08:51
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viaucieknijmi ucieknijmi
cel
08:51

CHYBA TRZEBA WYLECZYĆ SIĘ Z SIEBIE

Reposted frommysweetheartt mysweetheartt viaucieknijmi ucieknijmi
cel
08:50
5415 68b6
cel
08:49
5362 ca71
cel
08:49
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaucieknijmi ucieknijmi
cel
08:48
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
cel
08:46
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie vianoirceur noirceur
cel
08:45
5823 7e67 500
Reposted fromorety orety viaBiesBerenice BiesBerenice

July 11 2017

cel
10:01
8454 2f1a 500
Reposted fromkelu kelu vianattsu nattsu
cel
09:58
Reposted fromdreamadream dreamadream vianattsu nattsu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl