Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

cel
16:51
1327 1f80
Reposted frompapaj papaj viapiehus piehus
cel
16:50
0559 c1c1
Reposted fromsoftboi softboi viarabarbarowy rabarbarowy

August 11 2019

cel
20:32
Cholera. Właściwie to przeliczmy.

Według spisu z 2011 roku.

Z 35 milionów ludzi, którzy odpowiedzieli na pytanie o wyznanie:

- 95,5% katolików
- 0,44% prawosławni
- 0,39% Jehowi
... (tutaj dalsze marginesy)
- Religia Jedi - 1343 osoby
- Ateizm - 935 osób
- Liga muzułmańska - 735 osób
- Związek buddyjski tradycji karma Kamtzang - 653 osoby
- Agnostycyzm - 511 osób.

Zakładając, że wierzący nie prześladują innych wierzących... wychodzi nam, że te 35 milionów katolików w Polsce jest prześladowanych przez ateistów, agnostyków i jedi.
Czyli łącznie przez 2789 osób.

Czyli każda z tych osób ma do prześladowania 13 tysięcy 624 katolików.

Przy zagęszczeniu 123 osób na km2 - każda z tych osób ma do obskoczenia 110 km2, tak żeby każdego móc dobrze poprześladować.

Przesrane. Muszę kupić rower.
— Thurgon o prześladowanym KK w Polsce
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viamajowka majowka
cel
20:30

Ściskanie się:

- Łagodzi napięcia

- Przeciwdziała bezsenności

- Utrzymuje sprawność ruchową dłoni i ramion

- Niskich mobilizuje do rozciągania się

- Wysokich mobilizuje do skłonów

- Stanowi zdrową alternatywę dla pozamałżeńskiego seksu

- Potwierdza nasze cielesne istnienie

- Jest demokratyczne- każdy może ubiegać się o uścisk

- Jest ekstra

- Rozprasza samotność

- Zwalcza lęki

- Otwiera drzwi dla uczuć

- Umacnia poczucie własnej wartości („Wow! Ona naprawdę chce mnie uściskać!”)

- Krzewi altruizm („Trudno w to uwierzyć, ale chyba naprawdę chcę uściskać tego skurczybyka!”)

- Hamuje starzenie się: ściskający się dłużej zachowują młodość

- Pomaga powściągnąć apetyt: mniej jemy, kiedy dokarmiają nas uściski- a poza tym mamy zajęte ręce

— Kathleen Keating "Mała księga uścisków"
Reposted fromkawainka kawainka viausmiechprosze usmiechprosze
cel
20:27
cel
20:26
2627 c31a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPii Pii

August 09 2019

cel
10:39
cel
10:37
7447 15df
Reposted fromzelbekon zelbekon
cel
10:35
3032 b8af
Reposted fromsavatage savatage viapiehus piehus
cel
10:31
6833 2b95 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
10:30
3824 33e5
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapiehus piehus
cel
10:29
cel
10:26
4305 8a3b 500
!
Reposted fromEmisja Emisja viabanshe banshe
cel
10:25
1335 930b 500
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
cel
10:17
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać.
cel
10:16
6774 21f0
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
cel
10:16
8713 381c

August 08 2019

cel
13:58
6573 5eb3 500
Reposted fromnyaako nyaako viaskonfundowane skonfundowane
13:58
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viapiehus piehus
cel
13:57
7786 9c63
Reposted fromloveandsex loveandsex viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl