Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

cel
00:00
4435 51ad 500
Reposted fromstroschek stroschek viaveritas1 veritas1
00:00
3790 89d5

February 17 2018

cel
23:58
cel
23:57
Dać komuś miłość (...) nie odbierając mu jednocześnie jego powietrza, jego obszaru wolności. Niczego nie narzucać nawet siebie samego to najtrudniejsze zadanie (...) i rzadko się to udaje.
— Roma Ligocka - "Wolna miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainyou inyou
cel
23:56
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol vianecropixie necropixie
cel
23:56
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakrainakredek krainakredek
cel
23:56
To Ciebie chciałabym widzieć dzisiejszej nocy. To z Tobą chciałabym się śmiać i tańczyć. To Ciebie chciałabym pocałować i trzymać za rękę. Niestety. Czasami "chciałabym",  to za mało. Dużo za mało.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakrainakredek krainakredek
cel
23:55
Nie da się odtworzyć pierwszego razu, gdy obiecujemy komuś miłość, ani tego, jak pierwszy raz sami czujemy się przez kogoś kochani. Nie da się przeżyć na nowo tej mieszanki lęku, uwielbienia, niepewności, namiętności i pożądania, ponieważ to nigdy nie zdarza się dwa razy.
— Renée Carlino „Zanim zostaliśmy nieznajomymi”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyrlane satyrlane

February 15 2018

cel
22:07
cel
22:07
7934 7eaa
Reposted fromloveandsex loveandsex vianothingwrong nothingwrong
cel
22:06
7519 f2f4
to jak?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
cel
22:06
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Reposted fromnaturalginger naturalginger viairbjarbirb irbjarbirb
cel
22:04
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairbjarbirb irbjarbirb
22:04
0557 fbe1
Reposted fromamatore amatore vianothingwrong nothingwrong
cel
22:03
6958 12a0 500
Reposted fromMtsen Mtsen viakatastrofo katastrofo
cel
22:00
Ile nieszczęść dzieje się dlatego, że nie potrafimy czegoś wyrazić słowami, prawda(...)?
— Leopold Tyrmand – Zły
Reposted fromintotheblack intotheblack viapoppyseed poppyseed
cel
21:58
Swojego szczęścia nie możesz uzależniać od innych, ani tym bardziej od losu, musisz je budować sam, powinieneś być silny, bo tylko tacy ludzie bywają szczęśliwi
 Bądź cierpliwy i poszukaj szczęścia w dążeniu do celu. Osiągniesz go lub nie – żyj tak, by nie miało to dla Ciebie większego znaczenia, bylebyś tylko nigdy nie przestał realizować marzeń.
Niech inni prowadzą nieciekawe życie, ale nie ty. Niech inni spierają się o błahe rzeczy, ale nie ty. Niech inni płaczą na poczuciem krzywdy, ale nie ty. Niech inni pozostawiają swą przyszłość w rękach kogoś innego, ale nie ty. — Stań się słońcem, a wszyscy cię zobaczą. 
http://skydelan.soup.io
Reposted fromalexandrious alexandrious viaguerriera guerriera
cel
21:58
2176 c9dc 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera

February 09 2018

cel
11:15
7052 5626 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued

February 07 2018

cel
18:23
7580 7484 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl