Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

cel
12:25
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
cel
12:24
8866 397e 500
Reposted fromsopadepollo sopadepollo viagdziejestola gdziejestola

April 20 2018

cel
19:03
0095 f704 500
Reposted fromJapko Japko viaborsuczysko borsuczysko
cel
18:59

April 18 2018

cel
20:08
7727 af72 500
Reposted fromsavatage savatage viaguerriera guerriera

April 16 2018

cel
15:21
0114 6a41
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
cel
15:20
6665 e475
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMagoryan Magoryan
cel
15:19
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaplugss plugss
cel
13:13
6863 429e
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaoutofmyhead outofmyhead
cel
13:07
8368 1df7 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
cel
11:44
cel
11:40
0623 1397
Reposted fromdusielecc dusielecc viasilence89 silence89

April 15 2018

cel
18:25
7220 4100 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaikari ikari
cel
16:24
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiwannabeyour iwannabeyour
cel
12:28
cel
12:28
2278 89c4
Reposted frompulperybka pulperybka viatobecontinued tobecontinued

April 14 2018

cel
18:41
2445 f25f 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasstefania sstefania
cel
14:40
8538 2021
Reposted fromrisky risky viaapatyczna apatyczna
cel
14:38
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaapatyczna apatyczna
cel
14:30
Reposted fromcouples couples vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl